TEAM OF TURIYA

Abhishek Thunga
Abhishek Thunga
Founder & CEO
Kandeepan Thangavel
Kandeepan Thangavel
Technical Lead
Muniswamy Jr
Muniswamy Jr.
Sr. 3D Visualizer
Sanjith Sapalya
Sanjith Sapalya
Sr. 3D Visualizer
Arun Kumar
Arun Kumar
All-Rounder
Priyadarshini L
Priyadarshini L
Web Developer